Daglig leder
Leder forretningsområde tanker og spesialprodukter
Leder forretningsområde komposittmaster
Leder engineering

Reidar Anderssen
Tlf : +47 48 06 50 22
Epost : ra@opsas.no
Leder forretningsområde Entreprenør og Wrapping
Leder produksjon

Espen Friden
Tlf : +47 90 87 74 30
Epost : ef@opsas.no
Kvalitet/HMS sjef
Janne Ingvaldsen
Tlf : +47 48 01 30 49
Epost : ji@opsas.no
Økonomisjef
Henning Hansen
Tlf : +47 90 13 40 70
Epost : hh@opsas.no
OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS

Besøksadresse:
Buråsen 20, 4636 Kristiansand, Norway

Åpningstider verksted: 07.00-15.00 og etter avtale

Tlf: +47 97 71 74 00

Faks: +47 38 04 08 07

Epost:  post@opsas.no