Om oss

OPS Composite Solutions AS er lokalisert i Sørlandsparken, Kristiansand og er medlem av den sørlandske næringsklyngen; GCE Node.

OPS Composite Solutions ble startet for 25 år siden og har bygd opp lang erfaring innen produksjon og installasjon av komposittmaterialer og termoplast. De fleste av våre erfarne operatører har fagbrev som plastmekaniker/plastformer og utfører oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, på landanlegg og offshore installasjoner. Alle våre ingeniører er på PhD eller MSc nivå, og har høy teknisk kompetanse innen design og analyse av komposittstrukturer. Denne kombinasjonen av produksjonserfaring og høy teknisk kompetanse gjør at våre utviklingsprosesser blir meget effektive og vi kan tilby våre kunder de beste løsninger innen komposittapplikasjoner.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse på plast og komposittmaterialer innen industri, marin industri og offshore med stor fokus på kvalitet og sikkerhet både for ansatte og miljø.  OPS Composite Solutions er DNV sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Produktene som leveres utføres i forskjellige plastmaterialer og sandwich- konstruksjoner, både termoplast og herdeplast, innenfor:

  • Olje- og gassindustrien
  • Prosessindustri 
  • Skipsindustri

Typiske produkter kan være rørsystemer, tanker, kanaler og prosessutstyr.

 OPS Composite Produkter

Våre verdier

OPS forplikter seg til å drive virksomheten etter en høy standard for etisk atferd. De etiske retningslinjene bygger på og gjenspeiler våre verdier, og er styrende for alle ansattes atferd, på alle nivåer, overalt hvor de virker i selskapets tjeneste.

 

Samarbeid

Omsorg

Fremragenhet

Integritet

Eierskap

Vi er et samarbeidende fellesskap som aktivt deler kunnskap og erfaringer til nytte for våre kunder.

Vi respekterer og bryr oss om hverandre, kundene, samfunnet og miljøet der vi bor og arbeider.

Vi etterstreber fremragende, tekniske løsninger og tjenester for våre kunder og kolleger.

Vi er ærlige, pålitelige, etiske og troverdige i vårt arbeid og i våre relasjoner.

Vi er stolte av arbeidet vi utfører for våre kunder, og føler personlig ansvar for selskapets utvikling og fremgang.

 

Vår ansvarlige holdning overfor hverandre og alle virksomhetens interessenter, viser vår forpliktelse til å etterleve disse verdiene hver eneste dag. Våre medarbeidere opptrer på en måte som verner om og bygger vårt omdømme. 

 

OPS Lokaler Utklipp