Daglig leder
Thor-Arnfinn Bjørnstøl
Tlf : +47 90 59 37 43
Epost : tab@opsas.no
Kvalitet/HMS sjef
Janne Ingvaldsen
Tlf : +47 48 01 30 49
Epost : ji@opsas.no
Økonomisjef
Henning Hansen
Tlf : +47 90 13 40 70
Epost : hh@opsas.no
OPS MEKANISK AS

Besøksadresse:
Buråsen 20, 4636 Kristiansand, Norway

Åpningstider verksted: 07.00-15.00 og etter avtale

 

Tlf: +47 97 71 74 00

Faks: +47 38 17 84 10

Epost:  post@opsas.no