Miljø og arbeidsmiljø politikk

Det er OPS sin uttalte politikk, i samarbeid med alle ansatte, å sikre at alt arbeid utføres med nøye hensyn til de ansattes helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og med hensyn til miljøet generelt. 

OPS Miljø - og Arbeidsmiljø politikk er å:

  • gi høyeste prioritet til sikkerhet
  • kontinuerlig jobbe med forbedring og forebygging mht. miljøforurensning, personskader og redusert helse
  • sørge for at OPS følger de myndighetspålagte lover og regler
  • sørge for en ærlig og åpen kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og tilsynsmyndigheter
  • påvirke leverandører til å levere produkter og tjenester med hensyn til miljøet.

 Naturbilde