Om oss

OPS Mekanisk AS er lokalisert i Sørlandsparken, Kristiansand med moderne produksjonslokaler for stålkonstruksjoner.

Klikk her for å se organisasjonskart.

Vi er leverandør av mekaniske verkstedtjenester, industrirørlegging og stålmontasje. De fleste av våre operatører har fagbrev og lang erfaring, og utfører oppdrag både på landanlegg og offshore installasjoner.  

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse med stor fokus på kvalitet og sikkerhet både for ansatte og miljø. OPS Mekanisk er DNV sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Produktene som leveres utføres i forskjellige materialkvaliteter og våre kunder er hovedsakelig innenfor følgende sektorer:

  • Olje- og gassindustrien
  • Landbasert industri 
  • Bygg og Anlegg

 OPS Mekanisk Produkter _01

Våre verdier

OPS forplikter seg til å drive virksomheten etter en høy standard for etisk atferd. De etiske retningslinjene bygger på og gjenspeiler våre verdier, og er styrende for alle ansattes atferd, på alle nivåer, overalt hvor de virker i selskapets tjeneste.

Samarbeid

Omsorg

Fremragenhet

Integritet

Eierskap

Vi er et samarbeidende fellesskap som aktivt deler kunnskap og erfaringer til nytte for våre kunder.

Vi respekterer og bryr oss om hverandre, kundene, samfunnet og miljøet der vi bor og arbeider.

Vi etterstreber fremragende, tekniske løsninger og tjenester for våre kunder og kolleger.

Vi er ærlige, pålitelige, etiske og troverdige i vårt arbeid og i våre relasjoner.

Vi er stolte av arbeidet vi utfører for våre kunder, og føler personlig ansvar for selskapets utvikling og fremgang.

 

Vår ansvarlige holdning overfor hverandre og alle virksomhetens interessenter, viser vår forpliktelse til å etterleve disse verdiene hver eneste dag. Våre medarbeidere opptrer på en måte som verner om og bygger vårt omdømme. 

 

2013 Sommer Høst 180 Test