132 kV Master for Hafslund Nett

14 5 14

 

 

Leveranse av Komposittmaster til ny 132 kV ledning mellom Kråkerøy - Hvaler.

Bildet viser ferdig montert komposittmast med vårt eget designet fundament.