Corona virus

koronavirus-tema

OPS AS Policy angående Corona virus

Til våre leverandører og entreprenører,

Med henvisning til Covid-19, Corona-virusutbrudd, vil vi dele følgende informasjon:

OPS AS følger regelverket til den norske regjeringen og vi forventer at alle våre leverandører og entreprenører gjør det samme.

Der en av bedriftene i OPS gruppen er hovedbedrift, skal leverandører følge OPS policy:

Hvis du har reist eller trenger å reise til utlandet:

 • Informasjon til reisende, det er ditt ansvar å bli kjent med de oppdaterte reglene og forskriftene på nettsiden til den norske regjeringen: www.regjeringen.no og regler og forskrifter i landet du reiser til eller fra.
 • En liste over land som ikke regnes som høyrisikoland vil bli oppdatert hver 14. dag på nettstedet fra den norske regjeringen: www.fhi.no. Det er viktig at du holder deg oppdatert.
 • Ingen offshore-reiser innen 14 dager etter at du forlot det høyrisikoområdet.
 • Hvis symptomer (hoste, feber, kortpustethet), ikke reiser til havs innen 21 dager etter at du forlater et område med aktiv overføring fra menneske til menneske, må du oppsøke lege.

Hvis du har hatt nær kontakt med en bekreftet eller mistenkt Covid-19-pasient:

 • Ingen offshore-reiser 14 dager etter sist kontakt med symptomatisk pasient.
 • Hvis symptomer (hoste, feber, kortpustethet), ikke reiser til havs innen 21 dager etter siste kontakt med symptomatisk pasient, må du oppsøke lege.

Der en av bedriftene i OPS gruppen er hovedbedriften, forventes det at leverandører som et minimum følger retningslinjer fra WHO og / eller relevante nasjonale helsemyndigheter, og følger hovedforetakets retningslinjer.

Forsikre deg om at du følger oppdateringer angående OPS AS policy og følger instruksjonene og informasjonen fra norske helsemyndigheter her: www.fhi.no og www.helsenorge.no

Generelle reiseråd:

 • Personer som er syke med forkjølelsessymptomer eller influensasymptomer blir bedt om å være hjemme.
 • Reis ikke hvis du er syk, du kan være i karantene i visse land.
 • Oppretthold god personlig hygiene.
 • Vask hendene regelmessig.
 • Bruk håndrenser når såpe og vann ikke er tilgjengelig.
 • Unngå å berøre ansiktet ditt.
 • Hold deg unna mennesker som åpenbart er syke.
 • Følg generelle hygieniråd fra flyselskapet hvis du reiser med fly.
 • Luftkvaliteten i kabinen er generelt trygg på grunn av luftrenseanleggene ombord. Kabinpersonalet er ansvarlig for sikkerhetstiltak hvis noen ser ut til å være syke.