Første stolpeleveranse er levert

Komposittmast utdrag

Eidefoss Nett inngikk sommeren 2016 kontrakt med OPS Composite Solutions vedrørende produksjon av 132 kV komposittstolper på strekningen Vågå-Rosten. Kontrakten innebærte produksjon av 100 stk stolper i kompositt som ble levert høsten 2016.

Denne kontrakten er et resultat av langsiktig satsing på strømmaster i kompositt og viste at energisektoren ønsket flere leverandører i markedet. 

Komposittstolpene er i disse dager ferdig montert og er planlagt installert i løpet av vinteren 2017. OPS Composite Solutions takker for en spennende leveranse og et godt samarbeid.

Under ser dere bilde av de ferdigmonterte komposittstolpene på riggplassen i Vågå.

 

OPS Komposittmaster