Kranselag på råvarebygg til Elkem Carbon

Råvarelager Elkem Carbon

OPS Mekanisk signerte i høst kontrakt med Elkem Carbon vedrørende nytt lagerbygg i Kristiansand. Kontrakten var i størrelsesorden 3-4 mill NOK. Lageret produseres med stålplater og er beregnet for lagring av spesialmasse.

Fredag 9.desember var det kranselag på bygget og 13.desember ble det tatt i bruk. OPS Mekanisk er hovedentreprenør på denne jobben og vi er svært fornøyde med gode tilbakemeldinger fra kunde. 

 Vi takker for jobben og ser frem til et videre godt samarbeid!