Roligheten skole

roligheten skole

OPS Mekanisk AS har ingått kontrakt med BRG Entreprenør AS om levering og montering av konstruktivt stål til ny Roligheten skole på Tromøya i Arendal kommune.

Den nye skolen, som erstatter dagens Roligheden skole, skal ha grendehusfunksjon og flerbrukshall og skal dimensjoneres til å huse 630 elever og 80 ansatte.

Prosjektet er påbegynt og ventes ferdigstilt til skolestart høsten 2019.

Klikk her for flere detaljer.