Om oss

Våre verdier

OPS forplikter seg til å drive virksomheten etter en høy standard for etisk atferd. De etiske retningslinjene bygger på og gjenspeiler våre verdier, og er styrende for alle ansattes atferd, på alle nivåer, overalt hvor de virker i selskapets tjeneste.

 

Samarbeid

Omsorg

Fremragenhet

Integritet

Eierskap

Vi er et samarbeidende fellesskap som aktivt deler kunnskap og erfaringer til nytte for våre kunder.

Vi respekterer og bryr oss om hverandre, kundene, samfunnet og miljøet der vi bor og arbeider.

Vi etterstreber fremragende, tekniske løsninger og tjenester for våre kunder og kolleger.

Vi er ærlige, pålitelige, etiske og troverdige i vårt arbeid og i våre relasjoner.

Vi er stolte av arbeidet vi utfører for våre kunder, og føler personlig ansvar for selskapets utvikling og fremgang.

 

Vår ansvarlige holdning overfor hverandre og alle virksomhetens interessenter, viser vår forpliktelse til å etterleve disse verdiene hver eneste dag. Våre medarbeidere opptrer på en måte som verner om og bygger vårt omdømme. 

 

OPS Verdier